• Şirket Profili

  GAMA Reklam, 1965 yılından beri dünyanın ünlü markalarının yurt içinde ve yurt dışında kurumsal kimlik projelerinin, gerek iç, gerekse dış mekan uygulamalarında hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir.

  Müşteri portföyünün önemli bir bölümünü, başta akaryakıt şirketleri olmak üzere, bankalar, otomotiv şirketleri, reklam mecracıları, otel ve gıda zincirleri oluşturmaktadır.

  Müşterilerine tasarım, projelendirme, uygun ve ekonomik malzeme seçimi, teknik detayların çözümü, prototip hazırlanması, üretimlerin yapımı, montaj ve servis hizmetlerini kadrosunda bulunan mimar, mühendis, tasarımcı ve her biri kendi konusunda uzman sertifikalı çalışanları ile siz değerli müşterilerimize vermektedir.

  50 yılı aşkın bir zamandan beri çalışmalarını müşteri memnuniyetini esas alan anlayışı ile uygulamış ve gelişmesini bu memnuniyetin gücü ile gerçekleştirmiştir. Sizleri memnun müşteri portföyümüzde görmek arzusu ve dileği ile...

 • Vizyon

  Bugün olduğu gibi gelecekte de, ulusal ve uluslararası müşterilerimizin beklentilerini, bize olan güven ve destekleri ile aşmak, ve sürekli iyileştirmek amacındayız.Hertürlü kalitesizlik maliyetinin israf olduğu bilincindeyiz.Dürüstlük, çalışkanlık ve zamana saygı vazgeçilmez ilkelerimizdir.

 • Misyon

  Sahip olduğu güçlü teknik kapasite ve bilgiye yatırım yaparak; sağlık, emniyet ve çevre faktörlerinden ödün vermeden müşterilerine hızlı, ekonomik ve kaliteli çözümler sunan , sektöründe lider bir dünya firması olmaktır.

 • Kalite Politikası

  Ulusal ve uluslar arası müşterilerimizin beklentilerini, bize olan güven ve destekleri ile sürekli iyileştirmek amacındayız.

  Dürüstlük, çalışkanlık ,zamana ve çevreye saygı vazgeçilmez ilkelerimizdir. Açık hava reklamçılığı sektörünün tüm gereksinimleri göz önüne alarak, politikamızla birlikte tüm çalışmalarımızı risk odaklı yaklaşım ile sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğiz. Kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileşmesini ve gelişmesini sağlayacağız. Her türlü kalitesizliğin israf olduğunun farkındayız.

  İlerlememizi çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve aktif katılımları ile başaracağımıza inanıyoruz.

 • İSG Politikası

  Bir işi yapmanın en iyi yolu, en güvenli olanıdır ilkesiyle hareket ederek, iş kazalarını önlemek ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için temel hedeflerimiz;

  • İSG konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyulup, bu doğrultuda hareket etmek,
  • Meslek hastalıkları ve İSG konularındaki tüm riskleri değerlendirmek ve koruyucu önlemler almak,
  • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok etmek ve sıfır iş kazası ilkesini benimsemek,
  • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımızın İSG konusunda her türlü eğitimi almalarını sağlamak ve sürekli geliştirmek.

  İSG’nin başarıyla uygulanması ancak kurum çalışanlarının tamamının ortak çalışması ve desteği ile mümkündür.

  Bundan dolayı İSG uygulamaları tüm çalışanların sorumluluğudur ve kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

 • Çevre Politikası

  Çevreye saygı, insanın kendisine olan saygısıdır. Bu bilinç ile, ortak geleceğimiz olan yeşil bir dünya, temiz ve sağlıklı çevre için, temel hedeflerimiz;

  • Hammadde ve enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak,
  • Atıklarımızı minimum düzeye indirerek kirliliği kaynağında azaltmak ve ortadan kaldırmak,
  • Ürünlerimizin kullanılmaz çöp haline gelmemesi için montajı ve ayrılabilmesi kolay şekilde tasarımını yapmak ve üretmek,
  • Geri dönüşebilecek malzemeler kullanarak faydalı atıklar elde etmek ve tekrar geri kazanmaktır.

  Bunları gerçekleştirmek için, tüm çalışanlarımızın sürekli gelişim ortamında çevre bilincini kazanmalarını ve etkin uygulamalar yapmalarını sağlamak amacındayız.

 • Çalışma Etiği Politikası

  Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

  • Çalışanları işlerin planlanması ve yönetilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek
  • Çalışanlara ilişkin kararları çalışanın niteliklerine, performansına, becerilerine ve tecrübesine göre vermek.
  • Faaliyetlerimizin etik boyutlarını göz önünde bulundurmak.
  • Rüşvet dahil yolsuzluğun hiçbir türüne asla müsamaha göstermemek.
  • İnsanlara ve çevreye saygılı olmak.
  • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek.
  • Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.
  • Personel seçimlerinde cinsiyet ayrımı yapılmaz uygun işe uygun insan seçilir.
  • İşyerinde mobinge(psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme) hiçbir şekilde müsaade etmez.
  • Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.
 • Aydınlatma Metni

  GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


  İşbu Aydınlatma Metni, Gama Reklam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

  Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.gamareklam.com] adresinde yer alan Gama Reklam San.  ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

  b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

  c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

  d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

  Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.gamareklam.com] adresinde yer alan Gama Reklam San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

   

  GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş.
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  SÜRÜM : 1

  TARİH : 09.07.2019

  İÇİNDEKİLER

  POLİTİKA HAKKINDA

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

  i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum

  ii. Doğruluk ve güncellik

  iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme

  iv. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

  v. İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

  2. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  3. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  i. Aktarıma ilişkin Genel Şartlar

  ii. Yurtdışına Aktarım

  iii. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş.  Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar

  4. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

  5. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

  6. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ

  7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

  i. Veri Sahiplerinin Hakları

  ii. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

  8. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  9. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM YAPISI

  Ek-1: Veri Kategorizasyonu

  Ek-2: Tanımlar

  POLİTİKA HAKKINDA

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun ”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

  İşbu Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından (“GAMA”) aşağıda listeli kategorilerde yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında işlenmesine ilişkin GAMA’nın beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu kapsamda Politika’nın uygulama alanı, aşağıdaki veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir:

  • Gerçek Müşteriler
  • Potansiyel Müşteriler
  • Kurumsal Müşteri Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları
  • Şirket Yetkilileri
  • Hissedarlar
  • İş Ortağı Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları
  • Tedarikçi Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları
  • Çalışan Adayları
  • Ziyaretçiler
  • Basın Menspları
  • Üçüncü Kişiler

  Bu Politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

  Veri sorumlusu konumundaki GAMA, Kanun’un 4. maddesi uyarınca

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

  İlkelerine uygun hareket etmektedir.

  i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyum

  Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu olarak GAMA, her türlü kişisel veri işleme süreçlerinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.

  ii. Doğruluk ve güncellik

  Veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri kurgulamalıdır. Bu doğrultuda GAMA, veri sahiplerinin verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veritabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır.

  iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme

  Veri sorumluları, Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda veri sahiplerini kişisel verilerin işlenme amaçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda veri sorumlusu konumundaki GAMA veri işleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak veri sahiplerini aydınlatma metinleri kapsamında açık bir şekilde bilgilendirmektedir.

  iv. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

  GAMA tarafından kişisel veriler, temin edildikleri sırada veri sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

  v. İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

  Veriler, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve şirket prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler, şirket prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  2. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir.

  Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir:

  • Veri sahibinin açık rızası bulunması.
  • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
  • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir:

  • Veri sahibinin açık rızası bulunması.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

  Bu kapsamda GAMA tarafından Ek-1’de belirtilen kategorilerde yer alan gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Etkinlik yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Ürün ve/veya hizmetlere başvuru süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi,
  • Ürün ve/veya hizmetlere erişim ve/veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların ve/veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
  • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
  • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve/veya hizmetlerin kullandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası,
  • Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi,
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve/veya takibi,
  • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
  • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
  • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,
  • Müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin yenileme süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Şirketin denetim ve/veya etik faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Personel temini ve/veya Şirket güvenlik süreçleri için referans ve/veya istihbarat aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Operasyon ve/veya verimlilik süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Şirketimizin hedefleri doğrultusunda projelerin planlanması ve/veya icrası,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,
  • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası,
  • Şirketimizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  • İş faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası.

  3. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  i. Aktarıma ilişkin Genel Şartlar

  Kanun’un 8. maddesi, kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına göre bir ayrıma gitmiştir.

  Bahsi geçen maddeye göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel veriler;

  • Veri sahibinin açık rızası bulunması,
  • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

  hallerinde GAMA tarafından tüzel kişilikleri dışındaki kişilerle paylaşılabilmektedir.

  1. madde, özel nitelikli kişisel veriler açısından da Bölüm 2’de belirtilen işleme şartlarına atıf yapmış, ancak aktarım için ayrıca yeterli önlemlerin alınmış olmasını öngörmüştür. Buna göre GAMA tarafından özel nitelikli kişisel veriler,
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi, ve
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

  amaçlarına tabi olarak, her halükarda yeterli önlemlerin alınması sonrasında üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

  ii. Yurt dışına Aktarım

  GAMA tarafından kişisel verilerin yurtdışına;

  • Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya
  • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

  o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve

  o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili GAMA’nın ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile

  aktarılabilmektedir.

  iii. Gama Reklam San. ve Tic. A.Ş. Tarafından Aktarım Yapılan Taraflar

  Yukarıdaki şartlar kapsamında GAMA tarafından kişisel veriler, aşağıdaki taraflara aktarılmaktadır:

  • Şirketimizin dış kaynak kullandığı süreçlerde hizmet alımını temin amacıyla tedarikçilere.
  • İş ortaklığının amaçlarının yerine getirilmesini temin amacıyla iş ortaklarına.
  • Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak Hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara.

  4. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

  GAMA tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu Ek-1 kapsamında yer almaktadır.

  5. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

  GAMA, Kanun’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

  Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, GAMA tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır.

  6. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ NİN TESPİTİ

  GAMA, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. GAMA, saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir.

  Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

  i. Veri Sahiplerinin Hakları

  Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

  hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

  Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  ii. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

  Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için dilekçe ile başvuru yapabilirler.

  Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

  • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Sanayi Mahallesi Tunç Caddesi No:5-1A/1 Esenyurt/İstanbul] adresine iletilmesi,
  • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [gamareklamas@hs01].kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

  GAMA, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

  Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

  GAMA, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  8. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  GAMA, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

  Bu kapsamda GAMA;

  • Kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta,
  • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,
  • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta,
  • Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,
  • Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin etmekte,
  • Şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta,
  • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta,
  • Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte,
  • Kişisel verilere dış kaynak kullanımı v.b. sebeplerle şirket dışından erişim olması halinde GAMA dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta,
  • Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları almaktadır.

  9. GAMA REKLAM SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİŞİM YAPISI

  GAMA bünyesinde, Kanun’a uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi amacıyla bir Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Bu Komite’nin başlıca görevleri;

  • GAMA bünyesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile politika ve prosedürleri hazırlamak ve yürürlüğe konulması için gerekli aksiyonları almak,
  • Politika ve prosedürlerin uygulanması için GAMA bünyesinde gerekli görev dağılımını yapmak ve ilgili aksiyonların alındığının takibinin gerçekleştirmek,
  • Kanun’un 12. maddesi uyarınca yapılacak denetimlerin takibini yapmak,
  • Kanun’un uygulaması ile ilgili GAMA bünyesinde farkındalığı arttırmak için alınacak aksiyonları belirlemek, aksiyonlara ilişkin gerekli görev dağılımını yapmak,
  • Kanun ve/veya politika ve prosedürün uygulanması ile ilgili ortaya çıkabilecek soru ve sorunların çözümü için gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
  • Gereken hallerde veri sahibi başvurularının çözümü için gerekli aksiyonları almak,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkileri yürütmektir.

   

   

  Ek-1: Veri Kategorizasyonu

  Veri Kategorisi

  Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama

  İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri

  Kimlik Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler

  TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-doyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği

  İletişim Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler

  E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası,
  adres v.b.

  Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ilgili şirket ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

  Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri v.b. bilgiler

  Müşteri Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler

  Müşteri no, meslek bilgisi, v.b.

  Müşteri İşlem Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler

  Talep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, v.b.

  Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

  Giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları v.b.

  İşlem Güvenliği Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, GAMA ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler

  Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örn. Internet sitesi şifre ve parola bilgileri)

  Finansal Bilgi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler

  Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi v.b.

  Pazarlama Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, GAMA tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler

  Pazarlama amcıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zengileştirme faaliyetleri, v.b.

  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler

  Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler, genetik veriler

  Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, GAMA‘ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

  Şirketlere yönelik her türlü talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar

  İtibar Yönetimi Bilgisi

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, GAMA’nın, hissedarlarının, çalışanlarının, iş ortaklarının veya müşterilerinin itibarını etkileme ihtimali bulunan kişisel veriler

  Şirket ile ilgili sosyal medyada çıkan olumsuz haberlerde yer alan kişisel veriler v.b. bilgiler

  Görsel ve İşitsel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar

  Fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları

   

  Ek-2: Tanımlar

  İfade

  Kanun’daki Tanım

  Açık rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

  Anonim hâle getirme

  Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

  İlgili kişi

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi (Politika’da “veri sahibi” şeklinde ifade edilmektedir)

  Kişisel veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

  Kişisel verilerin işlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

  Veri kayıt sistemi

  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistem

  Veri sorumlusu

  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 • Cookie ve Çerez Politikası

  Cookie Gizlilik Politikası

  İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı (“Gizlilik Politikası”), Gama Reklam San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.gamareklam.com internet sitesi (“Site”) ile mobil uygulamasının (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

  Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

  Hangi Veriler İşlenmektedir?

  İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

  • Müşteri Bilgisi
  • Cihaz Bilgisi
  • Davranışlar
  • Demografik Bilgiler
  • Pazarlama Bilgisi
  • Davranışsal Reklamcılık

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

  Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

  Şirket, kişisel verileri, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi; doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ve bu amaçlarla Şirket’in temsilcileri, çözüm ortakları ve hizmet aldığı üçüncü kişilere aktarılması için işleyebilecektir.

  Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Verilere Kimler Erişebilmektedir?

  Şirket, kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket ayrıca, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar dahilinde verileri Şirket iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

  Şirket, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

  Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların veri sahibinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

  Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir.

  Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.gamareklam.com adresinde yer alan Gama Reklam San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndabelirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde olabildiğince kısa sürede ve her halükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

  Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform’un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

  Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

  Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

  Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

  Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

  • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
  • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
  • kişisel verilerin muhafazasını

  sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

  Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

  Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

  Çerezler (Cookie’ler)

  Veri Sahipleri’nin Platform’dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform’da Çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platform’u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

  • Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

  İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
  • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
  • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
  • Doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanmak
  • Site’de Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

  Teknik Çerezler

  (Technical Cookies)

  Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

  Otantikasyon Çerezleri

  (Authentication Cookies)

  Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

  Flash Çerezleri

  (Flash Cookies)

  Site’de yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

  Kişiselleştirme Çerezleri

  (Customization Cookies)

  Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

  Analitik Çerezler

  (Analytical Cookies)

  Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

  • Platform’da Kullanılan Çerezler

  Çerez

  Açıklama, Süre ve Tercihler

  Analitik Çerezler

  Reklam Amaçlı

  Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Pazar Analizi

  Pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Kampanya/Promosyon

  Kampanyaların etkisinin hesaplanması için kullanılmaktadır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Facebook

  Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Twitter

  Bu tür çerezler, sosyal medya ağlarına üye olan veya olmayan kişilerin, pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesi için kullanılır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Google Analitikleri

  Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

  Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

  Çerezlerin Kontrolü

  https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

  Teknik Çerezler

  Oturum

  Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Yük Dengeleme

  Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Güvenlik

  Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Dolandırıcılık Tespiti

  Tıklama hilelerinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Otantikasyon Çerezleri

  Kullanıcı Kimliği

  Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Kişiselleştirme Çerezleri

  Dil

  Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Mobil

  Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash'ı etkinleştiridiği), ya da Flash'a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  Flash Çerezleri

  Flash çerezleri

  Oynatılacak ses ve video içeriklerini etkinleştirir.

  Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

  • Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

  Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

  Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

  Adobe Analytics

  http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

  AOL

  https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

  Google Adwords

  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

  Google Analytics

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Google Chrome

  http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

  Internet Explorer

  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  MozillaFirefox

  http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

  Opera

  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

  Safari:

  https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

  • Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

  Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 • Sertifikalarımız

   

© 2024, GAMA Reklam San. ve Tic. A.Ş., Tüm hakları saklıdır. Burada adı geçen tüm tescilli ticari markalar ve/veya ticari markalar ve logoları kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

 • : +90 212 623 2323

 • : info@gamareklam.com